મકરસંક્રાન્તી એટલે પતંગ ઉડાડવા ની મજા

મકરસંક્રાન્તી પતંગ ઉડાડવા ના તહેવાર તરીકે મનાવા મા આવે છે. આ દિવસે ગામ મા બધા પતંગ ચગાવે છે.


Advertisements