મકરસંક્રાન્તી એટલે પતંગ ઉડાડવા ની મજા

મકરસંક્રાન્તી પતંગ ઉડાડવા ના તહેવાર તરીકે મનાવા મા આવે છે. આ દિવસે ગામ મા બધા પતંગ ચગાવે છે.


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s