સદી નું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ

તા ૧૫ ને શુક્રવારે બપોરે આ સદી નુ લાંબુ સૂર્યગ્રહણ આખા ભારત મા જોવા મળશે. જે ૧૧ મિનિટ ૮ સેકન્ડ જોવા મળશે. ગ્રહણ નો પ્રારંભ સવારે ૧૦ કલાક ૪૩ મિનિટે થશે અને અંત બપોર ના ૧૫ કલાક ૩૭ મિનિટે થશે. ગુજરાત મા સવારે ૧૧ કલાક ૨૦ મિનિટ થી બપોરના ૩.૦૪ મિનિટ સુધી જોવા મળશે. આ પ્રકાર નુ ગ્રહણ હવે ઇ.સ.૩૦૪૩ માં જોવા મળશે.સૂર્યગ્રહણ નરી આંખે ન જોવું ગ્રહણ જોવા માટે ફિલ્ટર વાળા ચશ્મા વાપરવા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s