જમણવાર

અત્યારે ફરી પાછી લગ્ન ની મોસમ ચાલુ થઇ, અને લગન નું જમણ…આ હા..

ડીશ માં લેવાનું બધું  અને ખાવા નું અડધુ. આ બુફે જ્યાર થી ચાલુ થયું છે ત્યાર થી અનાજ નો બગાડ પણ વધી ગયો છે. આપણે હજી સુધી બુફે જમણ નો મતલબ  સમજ્યા જ નથી. બુફે માં આપણ ને જે અનુકુળ હોય તે જ લેવાનું હોય છે, પરંતુ આપણી માનસિકતા એવી થઇ ગઇ છે ને યજમાન ફરી ક્યારે હાથ માં આવવા નો છે, ચાંદલો તો પૂરો કરવાનો જ છે ને. લ્યો તમ તમારે ડીશ ભરી ને. કોણ ના પાડવા નૂ છે. ખરેખર તો વાંક બન્ને પક્ષે છે જમાડનાર પણ દેખાદેખી માં અને વટ પાડવા માટે ડીશ માં સમાય નહી એટલી આઇટમ બનાવી નાખે અને જમનાર આઇટમ ચાખવા માટે લે અને પછી મુકે પડતી જો ના ભાવતી હોય તો, અને પછી થાય બગાડ.

પહેલા ના સમય માં પ્રસંગ માં નીચે પંગત માં બેસી ને જમવાનુ હતુ તેમાં પીરસવા માં આવતુ, અને  ૭-૮ વસ્તુ  રહેતી, અને અત્યારે માત્ર ૧૫-૨૦.

પહેલા તો ઘરના વડીલો પંગત વચ્ચે ઊભા રહેતા અને જે કોઇ એઠૂ મુકે તો એને ટોકતા જેથી કરી ને એઠવાડ બહુજ ઓછો થતો. જોકે અત્યારે પંગત મા બેસી ને જમાડવા નુ શક્ય  જ નથી, એના પાછળ ના કારણો એજ કે પહેલા કોઇને ત્યાં પ્રસંગ હોય તો બીજા સગા સંબંધી મદદ કરાવતા અને અત્યારે કોઇ કામ કરવા તૈયાર નથી. કારણ કે આપણે પોતે જ ક્યાંય કોઇ ના પ્રસંગ માં કામ કરવા ગયા હોઇએ તો કોક આપણા ઘરે આવે ને કામ કરવા…!!!

ઉપર ના ફોટા માં બે વાંદરા એજ વિચારે છે કે સારુ થયુ ભગવાને આપણ ને માણસ ના બનાવ્યા નહીતર આપણે પણ આટલુ જ એઠૂ મૂકતા હોત…!!!

નોધ – ઉપર નો ફોટો  વિવેક દોશી ના આલ્બમમાં થી તેમના આભાર સાથે લીધો છે. તેમના બ્લોગ નું સરનામુ નીચે છે.

http://aapnuumreth.wordpress.com/

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s