બીટી રીંગણ ને મંજુરી મળી…પબ્લીક નુ જે થવુ હોય તે થાય

બીટી રીંગણ ને  ભારત મા મંજુરી મળી ગઈ છે. વધુ વિગત માટે જુઓ

સાંજ સમાચાર

http://www.sanjsamachar.co.in/news_text/jan_2010/23-01/2/manav.html

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s