સહનશીલ પ્રજા

ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચાર ના ઓથાર નીચે આજે પ્રજાસત્તાક દિન ઉજવ્યો. દર સાલ ની જેમ આ સાલ પણ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર માત્ર ટીવી માં પરેડ નુ લાઇવ પ્રસારણ  ને રેડિયા માં દેશ ભક્તિ ના ગીતો સાંભળી  ને પૂરો કર્યો.  આઝાદી ના ૬૦ વર્ષ પછી પણ હજી પ્રજા ને માથે તો ભય જ છે, બસ માં, ટ્રેન માં કે પ્લેન માં જવું હોય તો બીક રાખવાની ક્યાંક બોમ્બ તો નહી ફૂટે ને…!!!  આપણા સંરક્ષણ પ્રધાન તો વળી જાહેરાત કરતા હતા કે  તૈયાર રહેજો  હુમલા થવાના છે…!!! શરદ પવાર ની કૃપા થી આજે આપણે ૧૫ રુપિયે કિલો વાળી ખાંડ  ૫૦ રુપિયે કિલો  ખાઈયે છીયે…!!! અને  ભ્ર્ષ્ટાચાર તો  સર્વવ્યાપી, છેક ભગવાન ના મંદીર સુધી, પૈસા આપો એટલે વગર લાઇન માં ઉભારહે સીધા જ દર્શન…!!!  અંગ્રેજો ના જમાના માં પ્રજા અંગ્રેજો ના અત્યાચાર  સહન કરતી હતી અને અત્યારે રાજકારણીઓ ના અત્યાચાર  સહન કરે છે, પહેલા અને અત્યાર ના સમય માં કાંઇ ફેર નથી માત્ર ટેકનોલોજી નો વિકાસ થયો  બાકી તો  હતા ત્યાં ને ત્યાં…!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s