દેશી અંગરેજી

પશા કાકાએ મનુ માસ્તર ને  પૂછ્યું કે મને એક ગુજરાતી નુ અંગરેજી કરી દે,

મનુ માસ્તર – બોલો કાકા

પશા કાકા – વસંતે મને મુક્કો માર્યો.

મનુ માસ્તર માથુ ખંજવાળવા માંડ્યો

પશા કાકા –  તારી જેવા ભણેલા નુ કામ નહી અરે ગાંડા એનુ અંગરેજી  થાય  વસંત પંચમી  – Vasant punch me

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s