લાડુ

ગઈ કાલે ઘણા લાંબા સમય પછી પ્રસંગ માં લાડવા ના દર્શન થયા. હવે તો દર્શન જ કેવા પડે એવુ છે, કારણ કે લાડવા પણ હવે ધીમે ધીમે ભૂતકાળ બનતા જાય છે. મોટા ભાગ ના પ્રસંગો માં હવે ક્યાંય લાડવા બનતા નથી. રાજકોટ માં તો લાડવા ખાવાની સ્પર્ધા યોજાતી જોકે હજી ચાલુ જ હશે. જેમાં લાડુ વીર ૧૫-૧૭ સુધી તો પહોંચી ગયા ના દાખલા છે. ૧૦ થી ૧૨ લાડવા તો આસાની થી પેટ માં પધરાવી દેતા વીરલાઓ તો મે નજરે જોયા છે. જો કે ગઈ કાલે તો હુ માત્ર બે લાડવા માંજ ….ટેં… થઈ ગયેલો. લાડવા ખાવા માં તો હળવદ ના બાહ્મમણો ની આગેવાની,  જમણવાર માં જો લાડવા ના હોય તો  જમણવાર અધુરો કહેવાતો, પરંતુ હવે લાડવા નુ સ્થાન બીજી મીઠાઈઓ એ લઈ લીધુ છે. અને હવે તો  બાસુંદીએ ( એના અંગ્રેજી નામ સ્વાદ મુજબ ઘણા છે .. ક્રીમ પ્લેઝર, મેગો ડીલાઈટ….બસ બે જ આવડ્યા) ઘુસણખોરી કરી દીધી છે. ખાસ કરી ને અમદાવાદ માં, તમે ગમે ત્યાં જાવ થાળી માં બાસુંદી આવ્યા વગર ના રહે. જોકે લાડવા જેવી મજા તો બીજા એકેય માં નહી……!!!

Advertisements

One comment on “લાડુ

  1. અમારા ઉમરેઠમાં તો લાડું હજુ વર્તમાન છે, ખાસ કરીને “મરણનું ભોજન”, “બાધા”, શ્રીમંત તેમજ “વાસ્તુ” જેવા પ્રસંગમાં લોકો અચુક લાડું બનાવતા હોય છે. પણ અમારા ગામમાં બંગડી લાડું નું ચલણ વધારે છે. બંગડી લાડું એટલે લાડું બનાવવા જે ચુરમું બનાવવામાં આવે છે તેને એક પહોળી બંગડિમાં મુકી બંગડી આકારના લાડું બનાવાય છે ને ઉપર સુકો મેવો ભભરાવવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s