ભૂત

ભૂત ….બીક લાગી ને…. આવીજ બીક સૂરત મહાનગર પાલીકા ની વિભાગીય કચેરી ના ચોકીદાર ને પણ લાગી એટલે તે ભાગી ગયો. જોકે આવડુ આ ભૂત આમ તો બિચારુ ભેખડે ભરાઈ ગયુ છે, આ કચેરી હમણા જ નવી બનાવેલી છે એટલે ભૂત ને થયુ કે હાશ નવો બંગલો મળ્યો છે તો અહિયા સુખેથી રહેવાશે,  પરંતુ ભૂત થયા પછી પણ તેના નસીબ માં સુખ નોતુ લખાણું તે સરકારી કચેરી માં આવી ને પડ્યું. સરકારી કચેરી માં તો હોય શું પત્રકો . સામન્ય કામ ના પણ લાંબા લાંબા પત્રક. ભૂત થયા પેલા પણ તે આવા પત્રકો થી કંટાળેલો તો હતો જ. પણ હવે થાય શું એટલે એ હવે બાર નીકળવા માટે લાંબુ પત્રક ભરી ને ચોકીદાર ને આપવાની મથામણ કરે છે પણ ચોકીદાર  બી ને ભાગી જાય છે. વળી આ ભૂત છે પાછુ કોક સામાન્ય માણસ નું જ કોઇ નેતા નું તો નથીજ કારણ કે જો નેતાનુ હોય તો તે ધમાલ કર્યા વગર ના રહે. નેતા ને કોલાહલ જોઈએ તાલીઓના ગડગડાટ જોઈએ પણ આવુ કાંઈ થતુ નથી એવુ ત્યાંના પડોશીઓ નું કહેવું  છે.

મહાનગર પાલિકા આ ભૂત ને ભગાડવા માટે એક ભૂતભગાડ સમિતી ની કોઈ મોટા ભૂવા ની આગેવાની નીચે રચના કરશે, તેના માટે છાપા માં જાહેરાત આપશે કે  એક સાત વર્ષ ના અનુભવ ધરાવતા ભૂવા ની જરુર છે અનુભવ ના જરુરી પ્રમાણ પત્રો ની ખરી નકલ સાથે સક્ષમ અધિકારી ની કચેરીએ રજા સિવાય ના દિવસે રુબરુ ઉપસ્થિત રહેવું.  કોઈ ભૂવો ઘરેથી દાણા જોઈને નીકળ્યો હોય તો પણ બે કે ત્રણ ધક્કા પછી અધિકારી નો ભેટો થાય, અધિકારી સાથે “વહિવટ” પત્યા પછી અને કેટલાય લાંબા પત્રકો ભર્યા પછી  ભૂત ભગાડવા નું કાર્ય શરુ થાય. ત્યારે ભૂવાનેય સમજાય કે ભૂત ભગાડવા કરતા પત્રકો ભરવા અઘરા છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s