મોંઘવારી

અત્યારે જ્યાં જૂઓ ત્યાં બસ એક જ ચર્ચા છે મોંઘવારી ની, છાપાં વાળા ને હાલ માં કોઈ મુદ્દો છે નહી હાથ માં એટલે જાત જાત ના આંકડા છાપી ને બસ ઠોક્યે જ રાખે છે. એકે ઉત્પાદન નાં આંકડા છાપ્યા પેલા કેટલૂં ઉત્પાદન હતુ ને અત્યારે કેટલૂં  થયું, ત્યારે ભાવો કેટલા હતા ને અત્યારે કેટલા છે. બીજાએ શરદ પવાર ને અને કોગ્રેસ ને જ જવાબદાર ગણાવ્યા. તો વળી એકે તો એનાથી આગળ વધી ને વાયદા બજાર નેજ જવાબદાર ઠસાવી દીધું. પણ હજી સુધી કોઇ ચોકકસ કારણ મળ્યુ નથી કોઇ ને બધા હવામાં હવાતીયા મારે છે. પણ હજુ સુધી કોઇએ એ તપાસ નથી કરી કે ઉત્પાદન વધ્યું તો સામે વપરાશ કેટલો વધ્યો. જે ઝડપે મોંઘવારી વધે છે તેના કરતા પણ વધારે ઝડપે વસ્તી પણ વધે છે. અને તેમાં પાછી સરકારી નીતિ સમયસર આયાત ન કરવી કે વધારે પડતી નિકાસ કરી નાખવી, આંતરરાષ્ત્રિય બજાર માં રુપિયા નું મુલ્ય, માંગ અને પૂરવઠા માં અસંતુલન પેદા થવું કે હાથે કરી ને થવાદેવું, પરીવહન મોંઘુ થવુ, આવા તો અનેક કારણો છે. પરંતુ મનમોહન તો મોટાઅર્થશાસ્ત્રી છે જ, તેમને આવા બધા કારણો ની ખબર હોય જ, અને વળી પાછું આજ મુદ્દો તેમના પક્ષ ને ભવિષ્ય માં ચુંટણી માં પણ નડે જ, છતાં તે પણ ચૂપ થઈ ગયા છે કે ચૂપ કરવામાં આવ્યા છે તે તો પેલા મેડમ જ જાણે…!!!

( વાયદા બજાર વિશે વિસ્તૄત જાણકારી ૨/૩ દિવસ પછી. )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s