ભારતીય મજુરો

બે દિવસ પહેલા અરવિંદ અડાલજાના ચોકઠા(બ્લોગ ) માં ઘુસી ગયો તેમાં એક ટપાલ માં કોઇ ભારતીય અમેરીકન ( NRI ) ને ( તેમનુ નામ લગભગ તેજ્શભાઈ હતું ) પોતાના પ્રતીભાવ આપતા જણાવ્યુ કે ભારત માત્ર પોતાની સંસ્ક્રુતીમાંજ આગળ છે બાકી તે હજી ૫૦ વર્ષ બીજા દેશોથી પાછળ છે. તેઓ નું કહેવું એવું છે કે  ભારત માં માત્ર મજુરી કામ જ થાય છે બુધ્ધિકૌશલ્ય નુ કામ બીજા દેશો માં વધારે સારી રીતે થાય છે. તેમની વાત મહઅંશે સાચી હશે તેમ માની લઈએ. હવે આપણે ભારતમાં જોઇએ તો  એવી કેટલી વસ્તુઓ છે કે આપણે અમેરીકા,ઈગ્લેન્ડ, જર્મની,જાપાન નિકાસ કરતા હોય ? હશે માત્ર થોડી, ( આઈ ટી ક્ષેત્રમાં થોડુ નામ છે પણ તેમાંય બહુ ભલીવાર દેખાતો નથી. ) અને આયાત કરતા હોય તેવી ? લાં…..બુ લીસ્ટ થાય. દરેક ક્ષેત્રમાં કોઇ ને કોઇ વસ્તુ આપણે બીજા દેશમાંથી લાવવી પડે છે. હમણાનો જ દાખલો લઈએ તો દિવ્ય ભાસ્કરે નવો પ્રિન્ટીગ પ્રેસ મશીન જર્મનીથી આયાત કર્યો. શું કામ ? એના જેવુ મશીન આપણે નથી બનાવી શકતા ? આપણી પાસે મશીન બનાવાની બધી સામગ્રી ભારત માં પ્રાપ્ય છે છતાં પણ નથી બનાવી શકતા. કદાચ કોઇ કંપની દાવો કરે કે અમે બનાવી આપશું તો વેચાણ પછી ની સેવા માં કસર હોય છે. આપણે બણગા ફુકીયે છીયે અમે બુધ્ધીકૌશ્લ્ય માં આગળ છીયે,આપણે આગળ છીયે પણ ટુકારસ્તે પૈસાદાર થવામાં. નહી કે લાંબો સમય ચાલે તેવી અને પૈસા નુ પુરૂ વળતર તેવી વસ્તુ બનાવામાં.  ખરેખર જોવો તો ભારત માં શોધ થયેલી હોય અને ભારતે જ બનાવી હોય એવી કોઇ જ મશીનરી કે વસ્તુ નથી. મોટાભાગ ની શોધ બીજા દેશોએ કરેલી છે. આપણે તો માત્ર તેનું જોઈ ને બનાવવાનું મજુરીકામ જ કરીયે છીયે.

Advertisements

One comment on “ભારતીય મજુરો

  1. ભાઇશ્રી પંચાતિયા,
    અહિં ન્યુઝીલેંડમાં દૂધ અને ઊન સિવાય કાંઇ બનતું નથી. ત્યાં સુધી કે ઘેંટાનું ઊન કાપીને ઑસ્ટ્રેલિયા મોકલે અને ત્યાંથી કાપડ-કપડાં મંગાવે!આપણે ભારતમાં ભલે અનુકરણથી, પણ જાતે તો બનાવીએ છીએ!અને જે દેશો શોધખોળમાં આગળ છે ત્યાં પણ ભારતીય બુધ્ધિ જ કામે લાગી છે.!! માટે સાવ કાંકરો કાઢો ઇ ના ચાલે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s