આનંદો….. પીવા ની થોડી વધારે છૂટ થઈ

આજ થી અમદાવાદ ના હવાઈ મથક પર ગુજરાત બહારથી આવતા પ્રવાસીઓ ને દારૂપીવા ના પરવાના આપવાના ચાલુ કર્યા. બસ માત્ર તમારા ઘરનુ સરનામું ગુજરાત બહારનું હોવુ જોઈએ, સાબિતી આપો અને મામુલી રકમ ભરો ને પછી કરો ટેસડા… સાથે દારૂની દુકાનો ના સરનામા મફત માં…!!! વધુ વિગત માટે જુઓ. અકિલા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s