હાસ્ય ચિત્ર

ગઈ કાલે ખાંખાખોળા કરતા કરતા હિન્દી ચોકઠા જગત માં ઘૂસી ગયો તે એમાંથી નીચેના હાસ્યચિત્ર મળ્યા….!!!
હાસ્યચિત્ર સર્જક ના ચોકઠા નું સરનામું – http://kajalkumar.wordpress.com/

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s