આપણા દેવી દેવતા

આજે પાછા સમાચાર છે કે અમેરીકામાં હનુમાનજી નું રમકડું બાર પાડી ને અપમાન કર્યું. ભારત માં આનાથી ખરાબ  રીતે આવા અપમાનો થતાં જ રહ્યા છે અને થાય પણ છે, તેનો મોટો દાખલો પેલો ચિત્રકાર હુસેન, અને બીજા  દાખલા જોઈએ તો સામન્ય રીતે બધાએ જોયુ હશે કે જ્યા લોકો પેશાબ કરી ને ગંદકી કરતા હોય ત્યાં ભગવાનના ફોટા મુકી દેવાના, કે નાની દેરી બનાવી ને હનુમાનજી ને બેસાડી દેવાના,  ૩/૪ માળ ના મકાન માં જ્યાં માણસોની અવર જવર વધારે હોય ત્યાં દાદરા પર લોકો થુંકી ને ગંદકી ના કરે એટલે જ્યાં થુંકતા હોય ત્યાં ભગવાનની  તકતી ચોટાડી દેવાની. (  આ તકતી પર  થુંકનારા વિરલાઓ પણ ખરા ) આપણે પોતેજ હિન્દુ થઈ ને જો આપણા ભગવાન નું આટલું અપમાન કરતા હોઈએ તો બીજા કરે એમાં શુ નવાઈ. આપણા ભગવાન એટલા બધા સસ્તા થઈ ગયા છે કે જ્યાં મન ફાવે ત્યાં ગંદકી વાળી જગ્યાએ બેસાડી દેવાના કે જ્યાં આપણે પોતે પણ બેસવા તૈયાર નથી. અને આવી પ્રવૃતિ બધાજ ગામ કે શહેરો માં ચાલુજ છે. પણ જો કોઈ બની બેઠેલા ગુરૂનું કોઇએ જરા પણ અપમાન કર્યુ તો તેના ચેલકાઓ તોફાને ચડી જાય.  ભગવાનનું ગમે તે અપમાન કરો ચાલે ગુરૂનું ના થવું જોઈએ. હિન્દુ પ્રજા એટલી નમાલી થઇ ગઈ છે કે ખુદ ભગવાનનું પણ માન નથી જાળવી શકતી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s