નાનો રસોયો

નેનો ટેકનોલોજીના જમાનામા રસોયા પણ કેમ પાછળ રહી જાય. અહિયા જે ચિત્રમાં છે તે ટેણીયુ માત્ર ૧૨ વર્ષ નું છે અને છઠ્ઠા ધોરણમાં ભણે છે. ભણતા ભણતા તેના પિતાના રસોઈના ધંધા માં મદદ પણ કરે છે. અને અત્યારે તે ૫૦ થી ૧૦૦ માણસોની રસોઈ જાતે બનાવી શકે છે.

Advertisements

One comment on “નાનો રસોયો

  1. વિવેક દોશી કહે છે:

    બિચારાના બાપા બાળ મજૂરીના કાયદામાં સપડાઈન જાય સાચવ જો…!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s