અકસ્માત

ગઈ કાલે હુ માણસા-ગાંધીનગર રોડ પરથી આવતો હતો ત્યારે રસ્તામાં એક મોટા વાહનવાળા એ સ્કુટર પર જઈ રહેલ દંપતી ને ટક્કર મારીને પછાડી દીધું, અકસ્માત કરી ને મોટા વાહન વાળો ( કદાચ મરૂતી વાન હતી ) ભાગી ગયો. ઘાયલ થયેલામાં બે નાની બેબી અને તેની મમ્મી હતી.  સ્થળ પર ઘણી પબ્લીક ભેગી થઈ. ૧૦૮ ને બોલાવવા ઘણાએ પ્રયત્નો કર્યા. ૧૦૮ આવતા ખાસ્સી ૧૫-૨૦ મીનીટ થઈ.સ્થળ પર ૮-૧૦ કાર વાળા પણ હતા પરંતુ આ ” ડાહ્યા ” માણસોએ ઘાયલોને દવાખાને લઈ જવાની તસ્દી ના લીધી, જે તેમના રસ્તામાં જ હોસ્પીટલ હતી. કોઈએ જો પોતાની ગાડીમાં દવાખાને પહોચાડ્યા હોત તો ઘાયલોને ( ઘાયલોમાં નાની બે બેબીની પણ કોઈ ને દયા ના આવી ) ૧૦ મીનીટ તો વહેલી સારવાર મળી જ હોત.

ઉપરના બનાવ પરથી એટલૂ તો ખરૂ કે માણસ ક્રુર થઈ ગયો છે, સામે ઘાયલો પડ્યા છે તેની પણ જરાય દયા ના આવી. ( કદાચ ગાડી બગડી જાય તો ? ) ભગવાને જેને સગવડતા આપી છે તે  અણીના સમયે કોઈના કામમાં ના આવે તો તેની સાધન-સંપતી શું કામની  ?  બાવાઓને લાખો રૂપિયા દાનમાં આપી દેવાના. ( બાવાઓ રૂપિયા ક્યાં વાપરે છે તે કહેવાની જરૂર ખરી ? ) સમાજ માં મોટા સત્સંગી અને ભક્તીભાવવાળા સંસ્કારી હોવાનો ઢોગ કરવાનો. જ્યારે માણસ ને બચાવાનો સમય આવે ત્યારે માત્ર તમાશો જોવાનો…!!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s