યમરાજાનુ સરવૈયુ

યમરાજાએ  અમદાવાદ શાખા નુ વર્ષ ૨૦૦૯/૧૦ નુ  સરવૈયુ ( બેલેન્સ સીટ )  જોયું તો એમને ચોકાવનારા પરીણામો જોવામળ્યા. આવકમાં એમને થોડી ગડબડો દેખાણી. તરત જ તપાસ કરવાનો હુકમ કર્યો. જેમાં સૌથી વધારે ગડબડ આત્મહત્યાની આવક માં હતી. આમેય યમરાજાને પણ મંદીની અસર તો દેખાતી હતી ( ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ ને લીધે )  શહેરના પૂલો પરથી આત્મહત્યાની આવકમાં વધારો દેખાતો હતો જ્યારે કેનાલ ની આવકમાં દેખીતો ઘટાડો હતો  જ્યારે સૌથી ચોકાવનારી બાબત એ હતી કે અત્યાર સુધીના વર્ષોમાં કાંકરીયા તળાવની આવક સૌથી વધારે હતી જે ગત વર્ષ માં સૌથી ઓછી બતાવતુ હતું. યમરાજાએ તેમના મુખ્ય દૂત ને બોલાવ્યો અને ખૂલાસો માંગ્યો . મુખ્યદૂતે તેના બચાવમાં કહ્યુ કે સાહેબ ત્યાં મે ત્રણ ચાર દૂત બદલાવી જોયા પણ આવક વધતી જ નથી, ઉપરથી ઘટતી જાય છે. યમરાજા ને આશ્ચર્ય થયુ કે આવુ કેમ બન્યું. તેઓ જાતે તપાસ કરવા આવ્યા. તપાસ કરતા તેમને જાણવા મળ્યુ કે હવે સરકાર ને કાંકરીયા તળાવ પર જવામાટે દસ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ આપવી પડે છે. જે તેમના બેકારીથી કંટાળેલા ઘરાકો ને પોસાતી નથી. હાલમાં તો  યમરાજા વિચારે છે જો કોઈ નવો રસ્તો મળે તો.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s