૯૦ દિવસ

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં ૯૦ દિવસ ની યાત્રા પૂરી કરી. માર્ચ મહિનો પૂરો થતાં બ્લોગનુ સરવૈયુ કાઢ્યું તો પરિણામ પણ આશ્ચર્ય જનક નીકળ્યું. મારા જેવા અણધડ નો બ્લોગ અહિયાઆટલો ચાલ્યો એજ મોટો ચમત્કાર છે. જોકે અહિયા ઘણા મોટા માથાઓ ( લેખકો ) છે કે જેમનુ લખાણ ઉમદા હોય છે, તેમની બરોબરી મારાથી કરી જ ના શકાય. ૯૦ દિવસના અનુભવ પરથી જાણવા મળ્યુ કે સક્ષમ ગુજરાતી વાંચકોની ખોટ તો અહિયા પણ નથી.  વાંચકોના પ્રતીભાવો પણ પ્રેરણા દાયક રહ્યા છે. બાકી મારા માટે આટલૂ લખવું એજ મને તો ચમત્કાર લાગે છે, કારણ કે સ્કૂલ નુ  ગૃહકાર્ય  મે કદી કર્યુ  જ નથી.  રહી વાત અહિયાના લખાણની તો જે મન માં આવ્યુ તે ઢસડી નાખ્યુ છે. અને છતાય આટલા વાંચકો મળ્યા તે મારા માટે તો  બ્લોગ ફેર ( ફિલ્મ ફેર જેવો ) નો એવોર્ડ મળ્યા બરાબર છે.

Advertisements

4 comments on “૯૦ દિવસ

  1. ૯૦૦માં દિવસની આવીજ પોસ્ટ મુકો તેવી શુભેચ્છા…

  2. અશોક મોઢવાડીયા says:

    શૈલેષભાઇ,
    અભિનંદન અને શુભકામના કે ’દિવસ’ ’મહીના’ માં ફેરવાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s