સાંમ્પ્રદાયીક સરકાર

ભારત દેશ બીન સાંમ્પ્રદાયીક છે, એવુ સરકાર જ કહે છે અને સ્કૂલો માં પણ ભણાવાય છે. પરંતુ તમે સરકારની કાર્યવાહી પર નજર રાખો તો સરકાર પોતેજ સાંમ્પ્રદાયોને ઉત્તેજન આપતી નજર માં આવશે. એનો સૌથી મોટો દાખલો  ” અનામત ” નો છે. સરકારે નબળા લોકો ને ઉપર લાવવા માટે અનામત નો કાયદો કર્યો અને સમયાંતરે દરેક પક્ષો  અને રાજ્યોએ પોતાના મતો ને ધ્યાન માં રાખીને ફેરફારો કર્યે રાખ્યા. જેનો તાજો દાખલો આંધ્ર પ્રદેશનો, મુસ્લીમો ને ચાર ટકા અનામત નો લાભ કરી આપ્યો. હવે આંધ્ર પ્રદેશ ના બીજા વર્ગ માં અસંતોષ ની લાગણી થવાનીજ. અહિયાનુ જોઈ ને બીજા રાજ્ય ના મુસ્લીમો પણ પોતાના રાજ્યમાં અનામત નો લાભ મળે તેમાટે આંદોલનો કરવાના. પરિણામ એજ કે સમાજ ના બીજા વર્ગો ને અસંતોષ થવાનો જ. અહિયા સવાલ એજ છે કે સરકાર પોતેજ કોમ કે ધર્મ ને ખાસ વિશેષ લાભ કરી આપી  કોમવાદ ને ઉત્તેજન આપે છે. સરકાર ને તો દરેક ધર્મ કે કોમ સરખા જ હોવા જોઈએ. સરકારે દેશ ના દરેક કોમ કે ધર્મ ના નબળા લોકો ને મદદ કરવી જોઈએ. પરંતુ ખાસ કોઈ એક વર્ગ ને ધ્યાન માં રાખીને કાયદા બનાવે તો સરવાળે સંઘર્ષ જ થાય.

Advertisements

One comment on “સાંમ્પ્રદાયીક સરકાર

  1. શ્રી બાબાસાહેબ આંબેડકર સાહેબે ફક્ત ૧૦ વર્ષ જ અનામત પ્રથા રાખવાનું કહેલું.જેથી પછાત ગણાતી જાતિઓ ને આગળ આવવા નો એક ચાન્સ મળે.પછી એમના મત મુજબ એ લોકોમાં ક્ષમતા હોય તે પ્રમાણે આગળ આવવું જોઈએ.પણ કોંગ્રેસે વોટ બેંક ની લાલચ માં હજુએ ચાલુ જ રાખ્યું છે.પછી બીજા પક્ષો પણ શું કામ બંધ કરે?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s