ગરમી

અહિયા હવે ગરમીએ પોતાનુ રોદ્ર સ્વરૂપ દેખાડવાનુ ચાલૂ કર્યુ છે. બપોરના અગિયાર પછી બહાર નીકળી શકાતૂ નથી. ગરમીનો પારો ૪૨ ને અડી ગયો છે અને કદાચ સચીને જેમ રનનો રેકોર્ડ તોડ્યે એમ ગરમી નો પણ કદાચ રેકર્ડ તૂટી જાય તો નવાઈ નહી.  બપોરના અગીયારથી પાંચ ની વચ્ચે જો બહાર નીકળ્યા તો તમારી ચામડી બળી જવાના ચાન્સ વધારે અને લૂ લાગે તે વધારાની. અને આવી ગરમી માં મગજ બીજુ કાઈ વિચારી શકતૂ નથી…!!! એટલે હવે વધારે આગળ નથી વધવું…..!!!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s