જ્યોતિષ

લોકોને જેમ બીજા ના ઘરમાં શું ચાલે છે તે જાણવાની ઈન્તેજારી હોય છે તેમ પોતાનુ ભવિષ્ય જાણવાની ઈન્તેજારી હોય છે. ભવિષ્ય જાણવા માટે હાથ વગુ સાધન એટલે જ્યોતિષ. જ્યોતિષ એક વિજ્ઞાન છે એવુ કહેવાય છે. જેની શોધ આપણા ઋષિ મુનીયો એ કરેલી. પણ અત્યારે જેમ નકલી બાવાઓ નો રાફડો ફાટયો છે તેમ લેભાગુ જ્યોતિષીઓ નો પણ તૂટો નથી. જેમ કોઈ ડોકટર પોતાના દર્દી ને ખંખેરી લે છે તેમ જ્યોતિષીઓ પણ પોતાના ગ્રાહકોને જાત જાતની બીક બતાવી ને ખંખેરવામાં પાછી પાની નથી કરતા. જ્યોતિષ આપણા ઋષિ મુનીઓ એ માત્ર મનુષ્યના હિત માટે આપેલૂ તે અત્યારના લેભાગુઓ પોતાના સ્વાર્થ માટે લોકોને બીવડાવીને આર્થીક અને માનસીક રીતે પાયમાલ કરે છે. મોટી દક્ષીણા આપી ને કરાવેલા વિધી વિધાન કેટલા સફળ થતા હશે તે તો કરાવનાર જ જાણે.

Advertisements

One comment on “જ્યોતિષ

  1. … સાહેબ હમણા જ મમ્મીની જીદને કારણે આવી રીતે દક્ષિણામાં બે હજ્જાર ખર્ચવા પડ્યા તમેતો મારો દૂઃખનો દાહળો યાદ કરાવ્યો..એક જ્યોતિષે મને મંગળ દોષ છે તેમ કહી મમ્મીને ગભરાવીને મમ્મીએ જીદ કરી અને મંગળદોષની વિધિ કરાવી જ પડી છેલ્લે સરવાળો માર્યો તો બે હજ્જારના ખાડામાં પડ્યો. અને આ મહિનાનું બજેટ ખોરવાયું તે અલગ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s