કાંકરીયામાં ભૂત

આજે સવારના પહોરમાં ગુજરાત સમાચારે બ્રેકીંગ ન્યુઝ આપ્યા કે કાકરીયામાં ભૂતો દેખાય છે. આ ભૂતો  દેખાવાથી ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થાય એમ છે.  કાંકરીયા આમતો હવે સુધરી ગયુ છે. એટલે ભૂતો ને કદાચ થયુ હશે કે અહિયા હવે રેવા જેવુ છે એટલે આખી ભૂતોની નાત રહેવા આવી ગઈ હોય. બીજુ કારણ એ પણ હોઈ શકે કે ગુજરાત માં હવે વસ્તી ગણત્રી ચાલૂ થવાની તૈયારી છે. એટલે ભૂતો પણ પોતાનુ નામ મતદાર યાદીમાં આવી જાય એ માટે પોતાની હાજરી બતાવી રહ્યા હોય. ( આ કાંકરીયા કદાચ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ના મત વિસ્તાર માં આવે છે. )  ત્રીજુ કારણ એ પણ હોઈ શકે હવે કાકરીયામાં ચોવિસ કલાક બંદોબસ્ત હોય છે  ભૂતો કાયમ છૂટથી રહેલા એટલે આવી સિક્યુરીટીથી કંટાળ્યા હોય અને પોતાને સિક્યુરીટીના ત્રાસથી છોડાવા  રજુઆત કરવા માટે કોઈ અધીકારીને ગોતતા હોય. જે હોય તે એતો ભૂતો નો પ્રશ્ન છે એતો ફોડી લેશે એમની જાતે.

 બીજા એવા  સમાચાર છે કે જે રાજકીય ભૂકંપ લાવી શકે છે. આ ભૂતોથી રક્ષણ મેળવવા માટે ત્યાંના સિક્યુરીટી વાળા પોતપોતાની રીતે દોરા-ધાગા-માદળીયા ને હનુમાન ચાલિસા જેવા ફૂલ પ્રૂફ ઉપાયો કર્યા છે. વળી તેમને અટલ રેખા પણ રક્ષણ કરે છે. ( અટલ રેખા એટલે રેલગાડીના પાટા,કાકરીયામાં જે બાળકો માટે રેલગાડી ચાલૂ કરી છે તેનુ નામ અટલ રેલ છે ) ભૂતો આ પાટા/અટલ રેખા ઓળંગીને સામેની બાજુ નથી આવતા. બસ વિવાદ આ અટલ રેખાનો જ થાય એવો છે. કોગ્રેશ ને આ જીવતો અમિતાભ સ્વપ્નમાં આવી ને બીવડાવે છે એમ આ અટલ રેખા પણ જો ભૂતોથી રક્ષણ કરતી હોય તો જરૂર કોગ્રેશ ના પેટમાં તેલ રેડાશે. અને મોદી સાહેબ પણ આનંદમા આવી જશે કે જોયુ આપણી અટલ રેખા કેવુ ભૂતોથી રક્ષણ કરે છે. કદાચ આવા બેનર કાકરીયાની પાળે જોવા મળે તો નવાઈ ના પામતા.

Advertisements

4 comments on “કાંકરીયામાં ભૂત

  1. arvind adalja says:

    આ રેખા એટલે કોણ ? અમિતાભ વાળી જ કે નહિ ? તો તો તમારી વાત સાચી ઠરશે કોંગ્રેસને તેલ રેડાશે ! અને મોદીને આનંદ આનંદ થશે !

  2. ભુત માત્ર કાંકરીયામાં જ નહીં ગમે ત્યાં દેખાઈ શકે છે.

  3. ભૂતોને જો મતાધિકાર મળે તો ભવિષ્યમાં સરકારી “ભૂતાવાસ યોજના” પણ આવી શકે!

    • Shailesh says:

      અને પછી વિધાન સભા અને સંસદ માં પણ જીવતા ભૂતો ની સાથે અસલી ભૂતો પણ દેખાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s