કાળી કાંબળીવાળા બાબા

તમને કોઈપણ અસાધ્ય રોગ હોય અને કોઈ ડોક્ટર પણ ના મટાડી શકે તો માત્ર કાળી કાંબળી તમારા પર ઓઢાડવામાં આવે અને તમારૂ દૂઃખ ગાયબ…!!!  આશ્ચ્રર્ય થયુ ને જો કાબળી ઓઢવાથી દર્દ ગાયબ થઈ જતુ હોય તો મોઘાભાવ ની સારવાર લેવાની કે પીડા સહન કરવાની ક્યાં જરૂર છે. આવા એક કાળી કાંબળીવાળા બાબા છે જે લોકોના દૂઃખ દર્દ દૂર કરે છે. આવા ચમત્કારથી અંજાઈ ને સાણંદના એક વહેપારીએ બાબા ને મોટો ખર્ચો કરી ને સાણંદ તેડાવ્યા અને  પછી છેતરાયા. ગામના ઉત્સાહી વહેપારીઓ અને યુવાનો ને બોલાવી ને મોટો કાર્યક્રમ યોજ્યો. આમ તો બાબા સારવારનો ખર્ચો નથી લેતા પણ તેમના મળતીયાઓ પાસેથી ત્રણ થી પાંચ શ્રીફળ લેવા પડે છે. જેમાં સારો એવો વકરો થાય. અને મંડપ બહાર સ્વેચ્છાએ જે પૂણ્ય દાન કરવું હોય તે.  મૂળ વાત સારવારની તો જે અસાધ્ય રોગ ડોકટર પણ નથી મટાડી શકતા તે તો ક્યાંથી મટવાના હતા.

અહિયા તો માત્ર લોકોની ધાર્મિક શ્રધ્ધાનુ રોકડમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. દૂઃખી લોકો બધી જગ્યાએ સારવાર લઈ ને થાક્યા હોય તેઓ, તથા જે સામાન્ય પરિસ્થિતિના છે અને મોંઘી સારવાર કરાવી શકવા શક્તિમાન નથી તેવા લોકો આમાં વધારે છેતરાય છે.

( વિસ્તૃત માહિતી માટે આજ નુ એટલે કે તા. ૨૪/૦૪/૨૦૧૦ નુ સંદેશ પાના નં ૪ પર નો લેખ વાંચવો )

Advertisements

2 comments on “કાળી કાંબળીવાળા બાબા

  1. ટૂંકુ ને ટચ, તમારિ શૈલી મજાની છે. ગમી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s