લલિત મોદી

હમણાજ આઈ.પી.એલ. પૂરી થઇ અને ૨૦/૨૦ વલ્ડ કપ પણ ચાલૂથાઈ ગયો. આ આઈ.પી.એલ. માં મોદીએ જે કર્યું તે એના વાંધા વચકા નથી કાઢવા. પણ બિજનેશ ની દ્રષ્ટીએ જોઈએ તો મોદી એક સફળ બિજનેશ મેન તો છે જ. એમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. બાકી આખા વર્ષ માં  ક્રિકેટ ની ચાર પાંચ મેચો ઘર આંગણે રમાતી. ચાર પાંચ વિદેશ માં રમાતી. બસ સીઝન પૂરી. મોદી એ આઈ.પી.એલ. ચાલુ કર્યા પછી ક્રિકેટ ને બિઝનેશ ની દ્રષ્ટીએ જોઈએ તો માર્કેટ માં સફળ રીતે પેશ કર્યું અને આઈ.પી.એલ. ની બ્રાંડ વેલ્યુ ૧૪૦૦ કરોડ કરી દીધી. અને સરકાર ને પણ ખાસ્સી આવક ટેક્ષ રૂપે થઇ. જયારે લોકો નો ક્રિકેટ પ્રત્યે રસ થોડો ઓછો થતો જતો હતો, કારણ કે બસ એજ જૂની પધ્ધતિ અને એજ જૂની ઘરેડથી ક્રિકેટ રમાતું ત્યારે જ મોદીએ ક્રિકેટ ને નવા રૂપ રંગ સાથે પેશ કર્યું અને રમત માં ફરીથી લોકો રસ લેતા થયા.બસ આજ માર્કેટિંગ ની પધ્ધતિ છે. એજ જૂની વસ્તુ માત્ર નવા આકર્ષક પેકિંગ માં ફરીથી માર્કેટ માં પેશ કરી અને માર્કેટ સર કર્યું. જેમાં મોદી અત્યંત સફળ રહ્યા છે.  
 
Advertisements

One comment on “લલિત મોદી

  1. atuljaniagantuk કહે છે:

    સો ટકા સાચુ તારણ – સહમત છું, ભાઈ સહમત છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s