ગરમી

ગરમી પોતાનોજ રેકોર્ડ તોડવા આગળ વધી રહી છે, અત્યારે ગરમીનું પ્રમાણ પાછળ ના વર્ષો કરતા વધારે છે પરંતુ હજુ પોતાનો જ ૬૦ કે ૭૦ વર્ષ નો રેકોર્ડ લગભગ ૪૭  ( ભૂલ હોય તો સાચો આંકડો બતાવવા વિનંતી ) સુધી પહોચ્યા નો છે જે હજી ૨/૩ ડીગ્રી વાર છે. અને હવે આનાથી ના વધે તેમાંજ મજા છે, નહીતર માણસ અને પશુ પંખી માટે હાની કારક છેજ .અત્યારે અમદાવાદ માં ગરમી થી મૃત્યુ થવાનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. જે માત્ર ૨ ડીગ્રી ગરમી વધશે તો કદાચ ડબલ પણ થઇ જાય.  પેપરના સમાચાર મુજબ અત્યારે અંતિમ યાત્રા માટે શબવાહિની માં વેઈટીગ ચાલે છે. સહુથી વધારે તકલીફ જે લોકો ઘરબાર વગર ના છે અને ફૂટપાથ પર પડ્યા રહે છે તેમને છે.

Advertisements

One comment on “ગરમી

  1. શૈલેષભાઈ, ગરમી વિશે લગભગ દરેકના બ્લોગ પર એક પોસ્ટ જોવા મળે જ છે…હવે તાપમાન હાફ-સેંન્ચ્યુરી પુરી કરે તેવું લાગે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s