કોમી તોફાન

અમદાવાદ મા ફરી પાછા  કોમી તોફાનો ચાલુ થયા છે. છેલ્લા આઠ વર્ષથી શાતી હતી પરતુ ફરી પાછા છમકલા ચાલુ થયા છે. અત્યાર ના તોફાનોમા સ્પષ્ટ દેખાઇ આવે છે કે તોફાનો પાછળ કોઇ ધધાદારી તત્વો નો હાથ છે. રાજકિય પક્ષો ટેવ મુજબ સામ સામે કાદવ ઉછાળવામા લાગી ગયા છે.  તોફાનો તો કોઇપણ પક્ષની સરકાર હોય થતાજ હતા. જોકે આખી દુનિયાની નજર સામે કસાબ લોકોના ખૂન કરી શકતો હોય છતા તેના પર “ગરીબ” દેશના કરોડો રુપિયા ખર્ચીને કેસ ચાલે અને જેલમા મહેમાનગતી માણતો હોય તો આવી સરકારો પાસેથી તોફાનીઓ ને પકડવાની આશા રાખવી અસ્થાને રહે છે. છેલ્લા બે દિવસથી અફવાઓનુ બજાર પણ ગરમ રહ્યુ છે. જાતજાતના અફવાઓના પડીકા આવી રહ્યા છે. પણ તેમા સત્ય કાઈ હોતુ નથી.

Advertisements

One comment on “કોમી તોફાન

  1. જીતેન્દ્રસિંહ પરમાર says:

    બિલકુલ સાચી વાત છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s