જ્ઞાતિ

હમણા ધોરણ ૧૨ નું પરિણામ બહાર પડ્યું તેમાં સરકારે પ્રથમ વખત જ્ઞાતિ આધારિત ટોપર્સ ની યાદી બહાર પાડી એવા સમાચાર પેપર માં એક ખૂણે હતા. અને બીજું અત્યારે વસ્તી ગણતરી નું કામ ચાલે છે, તેનાં ફોર્મ માં જાત જાત ના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. તેમાં જ્ઞાતિ નું પણ એક ખાનું છે  પહેલા તો વાત છે પરિણામ ની, પ્રથમ દસ ની યાદી તો સમજ્યા પણ જ્ઞાતિ આધારિત યાદી બહાર પાડવાથી સરકાર શું સાબિત કરવા માંગતી હશે ? આનો સીધો મતલબ તો એજ થાય છે કે સરકાર હજી પણ જ્ઞાતિ ના વાડામાંથી બહાર આવવા માંગતી નથી.પરંતુ વધારેને વધારે વાડા ઉભા કરવાના પ્રયત્નો કરે છે. વસ્તીગણત્રી માં અમિતાભ બચ્ચને લીધેલું પગલું આવકાર દાયક છે તેમને જ્ઞાતિના ખાના માં ” ભારતીય” લખાવ્યું. પણ અમિતાભ ને ભગવાન માનનારા કેટલા લોકોએ અમિતાભ ના આ પગલા ને  ટેકો આપ્યો ? જો કે વસ્તી ગણતરી પૂરતું તો બરાબર છે કે કઈ જ્ઞાતિ ની વસ્તી કેટલી તે ખબર પડે. પણ જ્યાં કોઈજ જરૂર નથી તેવી જગ્યાએ તમારો ધર્મ અને જ્ઞાતિ લખવા તે થોડું વધારે પડતું નથી લાગતું ? કોઈપણ સરકારી ફોર્મ જોઈ લેવું તેમાં ધર્મ અને જ્ઞાતિ નું ખાનું હશે જ.

Advertisements

3 comments on “જ્ઞાતિ

  1. જીતેન્દ્રસિંહ પરમાર says:

    પટેલ ધરમ વાદ ઊભો કરવા માટે ઇ કોલમ જરુરી છે…,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s