વાવાઝોડું

અત્યારે ગુજરાત પર વાવાઝોડાનો ખતરો મંડાઈ રહ્યો છે. હાલમાં પવન ની ઝડપ સામાન્ય કરતા વધારે છે, અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ થઇ ગયું છે, અને હવામાં ભેજ નું પ્રમાણ વધી ગયું છે. રસ્તા પર ધૂળની ડમરીઓ ઉડે છે. આમતો સરકારી હવામાન ખાતું કદી સાચી આગાહી કરતુ નથી પરંતુ લાગે છે કે વાવાઝોડાની આગાહી કદાચ સાચી પડશે. અત્યારે જો વાવાઝોડું આવશે તો ખેડૂતોને મોટી નુકશાની જવાનો ભય છે. જોકે ગુજરાત માં પહેલા પણ વાવાઝોડા આવી ગયાછે અને તેની ભયાનકતાથી બધા પરિચિત છેજ. આ વાવાઝોડું પાછલા વાવાઝોડા જેવું ભયાનક ના હોય તો સારું. અને અત્યારે આશા રાખીએ કે હર હમેશ ની જેમ આ વખતે પણ સરકારી હવામાન ખાતું ખોટું પડે !!!

2 comments on “વાવાઝોડું

  1. આશા રાખીએ કે હર હમેશ ની જેમ આ વખતે પણ સરકારી હવામાન ખાતું ખોટું પડે !!!
    સહમત!

  2. સાચે જ મેં તો વાવાઝોડું કદી જોયું જ નથી…(અનુભવ્યુ જ નથી)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s