ભોપાળુ

ભોપાલ કાંડ વિશે ઘણુ લખાઈ ગયુ છે સરકારે અને લાગતા વળગતા અધિકારીઓ પોતપોતાના ભાગમા આવતો રોટલો ધરાઇને જમી ગયા છે,એટલે એનાવિશે કાઈ ચર્ચા નથી કરવી. પણ ભોપાલ કાંડ વિશે જરા જુદી રીતે વિચારીયે તો કોર્ટ નો ચુકાદો  પિડીતો ને કોઇ ફાયદાકારક નથી, માત્ર ગુનેગારો ને જ લાભ કરતા છે. જોકે ગુનેગારો ને સરકારે અને અધિકારીઓ એપોતાની તમામ તાકાત લગાવી ને બચાવી લીધા છે. પણ આ કાંડ જ્યા બન્યો તે શહેરની પ્રજા પણ સાવ ન પાણી થઈગઈ હોય તેમ સરકાર ના ચુકાદાનો જરાપણ વિરોધ નથી કર્યો. આના પરથી લાગે છે કે વાંક સરકારનો કે અધિકારીઓ નો નથી પણ પહેલો વાંક તો પ્રજાનોજ છે કારણ કે પ્રજા પોતે જ આ ચલાવી લે છે, બાકી લૂટારાઓ બેઠા છે જ લૂટવા. નાગાઓને નાગા કહેવાથી કાઈ ફરક નથી પડતો, ફરક પ્રજાને પડે છે કારણ કે તે નાગાઓ ની નાગાઈ ચલાવી લે છે.વળી આપણા પ્રધાન શ્રીએ ૩૦૦૦ કરોડ નુ રાહત પેકેટ જાહેર કર્યુ એટલે વળી લૂટવાનુ બીજુ નાટક. આ કરોડો રુપિયા ક્યા પ્રધાન શ્રી એના બાપના પૈસા દેવાના હતા ? પૈસાતો મારા તમારા ટેક્ષ માંથીજ જવાના છે ને. જે કામ ખરેખર કંપનીએ કરવુ જોઈએ તે કામ આપણી સરકાર આપણા પૈસે કરે છે. અને બીજુ કે બનાવ બન્યાને ૨૫ વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો છે એટલે ખરેખર પીડીત ને જ સહાય મળશે તે જ મોટો પ્રશ્ન છે. બીજુ કે કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે તે જો પ્રજા તેનો વિરોધ કરે તો કોર્ટે પણ પોતાના ચુકાદા વિશે ફરીથી વિચારણા કરવીજ પડે. આખરે લોકશાહી દેશ માં સર્વ શક્તિમાન પ્રજા પોતે છે નહિ કે કોર્ટ. શા માટે પ્રજા પોતે ફરજ નથી પાડતી ?

Advertisements

One comment on “ભોપાળુ

  1. જીતેન્દ્રસિંહ પરમાર says:

    ખરેખર, પટેલ આવા અનેક કાંડ છે, જેના વિશે તમે લખો (ખાલી પંચાત કરો)અને, પ્રજા જો આ બાબતે જાગે તો તો આ ભારતભરમાં બેડો પાર થય જાય,,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s