જન આક્રોશ

ગઈકાલે બાપુનગર વિસ્તાર માં ઉભરાતી ગટર નાં પાણી થી ત્રાસી ગયેલા લોકોએ કોર્પોરેશન ની ઓફિસેથી લાગતા વળગતા અધિકારીઓને સ્થળ પર લાવીને ગંધાતા ગટરના પાણી માં કાંઠલા પકડીને ચલાવ્યા.( ફોટો જોવા માટે જુઓ આજનું દિવ્યભાસ્કર) ખરેખર જો લોકો જાગૃત થાય તો સરકાર અને અધિકારીઓ ની શું દશા થાય તે ગઈકાલે જોવા મળ્યું. શહેરના દરેક લત્તે લોકો પોતેજ પોતાના વિસ્તાર નું ધ્યાન રાખીને લગતા વળગતા કામ ના કરતા કામચોર અધિકારીયો ને જાહેર માં લાવી ને કામ કરવાની ફરજ પડાય તો ખરેખર શહેર ની રોનક વધે અને અધિકારીયો ને પણ પ્રજાની બીક રહે. ગઈકાલ નો બનાવ ખરેખર કામ ચોરો માટે ચેતવણી રૂપ હતો.  આશા રાખીએ કે શહેર ના દરેક લત્તે લોકો જાગૃત થાય.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s