ભાવ વધારો

સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ના ભાવ વધારીને મોઘવારી વધવાનો માર્ગ મોકળો કરી નાખ્યો. મોઘવારી વધવાથી મધ્યમ વર્ગ નું બઝેટ ખોરવાઈ જશે. આ ભાવ વધારાની અસર દરેક જગ્યાએ પડશે. વળી સરકારે ભાવનિયંત્રણ હટાવી લીધું હોવાથી તેલ કંપનીઓ ભવિષ્યમાં ગમેત્યારે ભાવવધારો જીકીદેશે. એટલે નજીક ના ભવિષ્યમાં વધારે મોઘું પેટ્રોલ લેવાની તૈયારી  રાખવી પડશે.હવે તો લાગે છે કે એક સારી સાયકલ વસાવવી પડશે.

Advertisements

3 comments on “ભાવ વધારો

  1. તેલ કંપનીઓ ભાવ વધારો તો નહી કરે પણ તેલ કંપનીઓ વચ્ચે હરિફાઈ વધશે અને સરવાળે ગ્રાહકોને ફાયદો થશે, અને હા રીલાયન્સના ૧૪,૦૦૦ જેટલા પંપ બંધ છે જે પણ નજિકના ભવિષ્યમાં ચાલુ થશે..થોડી રાહ જોવો ..છેલ્લે તો ગ્રાહકો જ બજારના રાજા છે.

  2. Rupen patel says:

    ભાવનિયંત્રણ હટાવી લીધું નથી હજુ વિચારણા હેઠળ છે અને ભાવનિયંત્રણ હટી જાય તો ગ્રાહકોને વધુ સારી સવલતો અને હરીફાઈ થવાથી કદાચ સસ્તું ફ્યુલ મળી રહેશે. તેનું ઉદાહરણ વિદેશના ઘણા દેશ છે. વિદેશમાં દરેક સ્થળે અને દરેક સમયે નવા ભાવથી ફ્યુલ મળે છે.

    http://rupen007.feedcluster.com/

  3. Shailesh says:

    આશા રાખીએ કે તમારી આગાહી સાચી પડે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s