રૂમાલ

હમણા અમારી સોસાયટી માં રૂમાલ વીટી બહાર ફરવાની ફેશન આવી છે, બે ચાર નકલીયાવ એક બીજાનું જોઈ ને  સવારના પહોરમાં રૂમાલ વીટી ને ઘરની બહાર આવી જાય છે  અને ગાડી, સ્કુટર સાફ કરવા  ને રસ્તા પર પાણી છાંટી ને પાણી નો બગાડ કરવા મંડી પડે છે. જોકે પહેલા તો લોકો લૂગી પહેરતા પણ હવે તેની ફેશન રહી નથી, પણ આ રૂમાલ વાળો વાયરસ સોસાયટી માં ફેલાવવા માંડ્યો છે.  આ વાયરસ જોકે મને કોઈ અસર કરે તેમ નથી કારણકે મારી પાસે સાફ કરવા ગાડી નથી અને પાણી છાંટવાની જગ્યા પણ નથી…..!!!

Advertisements

5 comments on “રૂમાલ

  1. સાવરિયા ફ્લોપ ગયુ બસ તેમની નજીક જઈ એટલું બોલજો…

  2. Rupen patel says:

    સોસાયટીમાં દરેક ઘરમાં પાણીનું મીટર લગાવી દો એટલે આપોઆપ પાણીનો બચાવ થઇ જશે. એ જોવા શૈલેશભાઈ આપણા અમદાવાદના બાપુનગર , નિકોલ જેવાં ઘણા એરિયામાં આપ જઈ પાણી નો બચાવ જોઈ શકો છો.

    http://rupen007.feedcluster.com/

  3. જલદી ભગવાન તમને ગાડીને ગાભો મારતા કરે, ને વિશાળ બગીચાવાળુ ઘર પણ,,,,,…(તથાસ્તુ).

  4. શૈલેશભાઈ , પ્રભુ તમારી મનોકામના પુરીકરે અને સોસાયટી વાળા ને રૂમાલ ના બદલે મોટો ટુવાલ પહેરવા આપે , જયસદ ગુરુ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s