શ્રાવણ

આવતી કાલ થી શ્રાવણ મહિનો ચાલૂ થાય છે. કાલથી શ્રાવણીયા ભક્તો શંકરના મંદિર માં લાઈનો લગાવીને ઉભારહી જાશે. અને ભગવાન ભોલાનાથ ને દૂધ ને પાણી થી એટલા નવડાવી નાખશે કે ભગવાન બીજા ૧૧ મહિના મંદિર મૂકી ને કૈલાશ માં જતા રહેશે. આમતો જોકે ભગવાન કાયમ કૈલાશ માંજ હોય છે અને ઉપર બેઠા બેઠા ઠગ ભક્તો ની ભક્તિ જોતા જ હોય છે. ભગવાન પણ હવે તો ભક્તો ને ઓળખી ગયા છે, આખુ વરસ મંદિર ની સામું પણ ના જોનાર માત્ર શ્રાવણ મહિનામાંજ શંકરને યાદ કરનાર સ્વાર્થીલા ભકતને ભગવાન શંકર પણ સામું જોતા નથી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s