બફાટ કે પછી ….?

આપણા નેતાઓનો બફાટ

* વિશ્વનાથ આનંદ નું ભારતીયપણું ( કપિલ સિબ્બલ )

* હિંદુ આતંકવાદ ( ચિદમ્બરમ )

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s