અજાણ્યું પ્રાણી-એક ટીખળ

અમદાવાદમાંથી પોલીસે કોઈ અજાણ્યા પ્રાણી ને પકડ્યું છે એવી કોઈ એ વ્યવસ્થિત ટીખળ કરી છે. જુઓ તેનો વિડીઓ. 
  
Advertisements