શબ્દ લહિયો યંત્ર

ગઈકાલે એક  સમાચાર વાંચવા મળ્યા. હવે તમને ટીક ટીક અવાજ કરતુ શબ્દ લહિયો યંત્ર જોવા નહિ મળે. કારણ કે હવે તેનું સ્થાન ગણક યંત્ર ના ચાંપ પાટિયા એ લઇ લીધું છે,એટલે શબ્દ લહિયો યંત્ર નો વપરાશ લગભગ છેલ્લા ૮-૧૦ વરસ થી બંધ થઇ ગયો છે. નવાઇ તો એ વાતની લાગી કે અત્યાર  સુધી આ શબ્દ લહિયો યંત્ર બનાવનાર જગત ની એક માત્ર કંપની ભારત માં ચાલુ હતી. છેલ્લા ૧૦ વરસ થી ગણક યંત્ર નો વપરાશ જોતા લાગે કે તે ૧૦ વરસ પહેલાજ બંધ થઇ ગઈ હોવી જોઈતી હતી.પરંતુ છેક  હવે તેને ઘરાક નહિ મળવાને કારણે બંધ થઇ. જોકે સંગ્રાહખોરો માટે એક સારા સમાચાર છે કે છેલ્લા ૫૦૦ નંગ પડ્યા છે જો કોઈને લેવા હોય તો…! આ શબ્દ લહિયો યંત્ર બનાવનાર કંપની એ  હવે તેનું નિર્માણ કાર્ય સત્તાવાર રીતે બંધ કરી દીધું છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s