ભગવાં વસ્ત્રોની ભીતર સત્તાકાંક્ષી રાજકારણી ?

વાંચો સંદેશ નો દેવેન્દ્ર પટેલ લિખિત આ લેખ 

ભગવાં વસ્ત્રોની ભીતર સત્તાકાંક્ષી રાજકારણી ?

One comment on “ભગવાં વસ્ત્રોની ભીતર સત્તાકાંક્ષી રાજકારણી ?

  1. Keshav કહે છે:

    હિંમતથી લખેલ આ લેખનું વાંચન ગુજરાત લોકો કરે તેવી આશા.રામદેવનું નાટક ખુલ્લું કરવા માટે અભાર.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s