બુઢ્ઢાહો ગયા બચ્ચન

સીનીયર બચ્ચાને સમાચાર આપ્યા કે ખરે ખર હવે બુઢ્ઢા થઇ ગયો .!!! ( બચ્ચન પરિવાર માં નવા  સભ્ય નું આગમન થવાનું છે ) 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s