ગુસ્તાખી – કાશ્મીર પાકિસ્તાન માં .!!!

રોયલ જોર્દાનિયન એર લાઇન્સે પોતાની સાઈટ પર ભારત ના નકશા ને કેવો ચીતર્યો છે તેનો પુરાવો ( કાશ્મીર આખું પાકિસ્તાન માં ) આવા ભવાડા વારે ઘડીએ દુનિયાભરની સરકારો અને કંપનીઓ કરતી રહી છે છતાં આપણી નપાવટ સરકારો તેના કોઈ નક્કર પગલા લઇ શકી નથી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s