રથયાત્રા

રાબેતા મુજબ આ વર્ષે પણ પોલીસ ના ધાડા વચ્ચે રથયાત્રા શાંતિ પૂર્વક પૂરી થઇ. પોલીસ અને પબ્લિક વચ્ચે સામાન્ય ઘર્ષણ ના બનાવો ને બાદ કરતા કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ વગર પૂરી થઇ. આ વખતથી  શહેર માં બીજી નાની રથયાત્રાઓ પણ શરુ થઇ. આ રથયાત્રા નો વાઈરસ ધીમે ધીમે બીજા શહેર અને ગામડાઓમાં ફેલાશે. ભવિષ્ય માં દરેક ગામ કે શહેર માં રથયાત્રા નીકળશે.

Advertisements

One comment on “રથયાત્રા

  1. KK says:

    આટલો ઉત્સાહ આપણે બીજી જીવન જરૂરીયાત બાબતો માટે બતાવીએ તો વધારે સારું. લોકો રથ યાત્રા પાછળ પૈસા નો ધુમાડો કરશે પણ સ્કૂલ કે હોસ્પિટલ ખોલવાની બાબત માં આટલો ઉત્સાહ નહિ બતાવે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s