નવરાત્રી

નોરતા ચાલુ થઇ ગયા. પહેલા દિવસ નું નોરતું ટીવી પર જ જોયું ,પણ મજા ના આવી. લાગે છે ગરબા ગાવા વાળા કલાકારો મોઘા થઇ ગયા હશે, એટલે સાવ અજાણ્યા શીખાવ ચહેરા જોવા મળ્યા. જે ગરબાની મજા બગાડે છે. જુના અનુભવી કલાકારો કદાચ ડોલર કમાવા માટે વિદેશ માં નવરાત્રી ના ગરબા ગવડાવતા હશે.  કદાચ હવે પછી કોઈ સારા કલાકારો જોવા સંભાળવા મળે તો સારું.

Advertisements

One comment on “નવરાત્રી

  1. અશોક રાઠોડ says:

    આપના સાગરની મુસાફરી કરી……
    ગુજરાતી ભાષા ઉપર ઘણું સારું પ્રભુત્વ છે આપનું…..
    આપના વિશાળ દરિયો એટલે કે https://devdagam.wordpress.com માંથી
    અમારા જેવા ઉભરતા નાવિકો ને મુસાફરી દરમ્યાન ઘણું બધું શીખવા મળશે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s