હુમલાની વરસી …

સંસદ પર ના હુમલાને આજે ૧૦ વર્ષ પૂરા થયા. ૧૦ વર્ષ પછી ની પરિસ્થિતિ જુઓ તો આખી દુનિયામાં ભારત ની આબરૂ બચાવનાર સૈનિકો ના અમુક પરિવારજનો હજી પણ સરકારી સહાયથી વંચિત છે. હુમલો કરનાર જેલ માં જલસા કરે છે, અને નપાવટ અને નપાણીયા ( ખરેખર જેની જાન બચાવી તે ) નેતાઓ એજ સંસદ માં જલસા કરે છે. હજી સુધી કોઈ પક્ષ ને સંસદના કે પછી કોઈ પણ શહીદ સૈનિક ના પ્રશ્ન માટે સંસદનું કામકાજ સ્થગિત કરાવ્યું હોય તેવું મારા ધ્યાન માં તો નથી. ગુનેગારો ને સજા ના અપાવી શકનાર નેતાઓ શહીદોને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવાને પણ લાયક નથી પરંતુ શહીદો નું અપમાન છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s