લોકપાલ -૨

આજ સવાર ની પોસ્ટ માં શંકા વ્યક્ત કરી હતી કે અન્નાએ આંદોલન કરવા માટે થોડી ઉતાવળ કરી છે, તે શંકા આજેજ સાચી પડી. અન્ના એ અંદોલન ને પોતાની નાદુરસ્ત તબિયત અને સરકાર નું રૂખ હજી સ્પષ્ટ થયું ના હોવાથી અનશન આંદોલન અને જેલભરો આંદોલન પણ મુલતવી રાખ્યું.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s