મંગલ પ્રભાત

નવા વર્ષ નું મંગલ પ્રભાત ગયે ચાર દિવસ થઇ ગયા. ૨૦૧૨ નું વર્ષ રાબેતા મુજબ નું ચાલુ થયું છે. કોઈ જ ફેરફાર દેખાતો નથી, સવારે ઉઠીને સીધા ઓફિસે. રોજ ના કામકાજ પતાવી ને પાછા સાંજે ઘરે…!!! આમ ને આમ નવા વર્ષ ના ‘ચાર’ દિવસ પુરા થઇ ગયા. પેટ્રોલ માં ભાવ વધારાના ભણકારા વાગે છે, કદાચ રાજ્યો ની ચુંટણી પતે પછી એકસાથે મોટો પેટ્રોલ માં ભાવ વધારો આવે એવી શક્યતા છે. નવા બઝેટ ની તૈયારીઓ થઇ રહી છે.પ્રણવ દા કોથળામાંથી બીલાડુંજ કાઢવાના છે. ત્યાંસુધી માં અન્ના પાછા રીચાર્જ થઇ ને મેદાન માં આવી જશે. નેતાઓ પોતાના સંસ્કાર નું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ( હરિપ્રસાદે અન્ના ને  “દો કોડી નો બુઢ્ઢો આદમી ” કહ્યો હતો ) હરિપ્રસાદ પોતે જાણે  મૂલ્યવાન રત્ન ના હોય. લાગે છે આવનારા દિવસોમાં આનાથી વધારે નેતાઓ નો વાણી વિલાસ સંભાળવા મળશે.

ઠંડી પોતાનો સ્વભાવ દેખાડવા માંડી છે. છેક હવે ગરમ કપડાની જરૂરિયાત ઉભી થઇ, અને હવે નજીક જ છે

“ચગે ગુજરાત”  ….એ …કાપ્યો …છે….!!!

Advertisements

One comment on “મંગલ પ્રભાત

  1. jjkishor says:

    ‘થોડામાં ઘણું’ શબ્દપ્રયોગ સાર્થક કર્યો છે. ભાષામાં ચીત્રાત્મકતાની ઝાંખી થઈ. ખૂબ ગમ્યું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s