તુલસીશ્યામમાં ઝીરો ગ્રેવિટી

ગીરના જંગલમાં આવેલા તુલશીશ્યામ નજીક ઝીરો ગ્રેવિટીવાળું સ્થળ મોરબીના ઉદ્યોગપતિ રતિલાલ ને તેમના પ્રવાસ વખતે ધ્યાન માં આવ્યું છે. તેમણે ગાડી ઢાળમાં ઉભી રાખી તો ગાડી ઢાળ તરફ જવાને બદલે ઉંધી ઢાળ ચડવા માંડી.   તેમણે ત્યાં થોડું પાણી પણ ઢોળી જોતું તો પાણી પણ ઊંધું ઢાળ ચડવા માંડ્યું. જાણે નેવાના પાણી મોભે ચડ્યા બરાબર. આ બધી ક્રિયાનો તેમણે વિડીઓ પણ ઉતાર્યો છે.

જુઓ તે વિડીઓ.

Advertisements

2 comments on “તુલસીશ્યામમાં ઝીરો ગ્રેવિટી

  1. Mahendrabhai Vaishnav says:

    થોડું ચોક્કસ લોકેશન જણાવો તો આપનો ઉપકાર. નકશા સાથે થઇ શકે તો વધારે સારું. લોકો છેક લેહ-લદાખમાં મેગ્નેટિક હિલ જોવા જાય છે તો આ તો આપના ઘર આંગણે જ છે. આપણુ ગૌરવ છે.

    • ચોક્કસ સ્થળ વિશે માહિતી જોઈતી હોય તો નીચે આપેલી યુટ્યુબ ની લીન્ક પર જુઓ ત્યાં જેમણે વિડીઓ બનાવ્યો છે તેમનો મોબાઇલ નંબર આપ્યો છે. https://www.youtube.com/watch?v=36vYPRmJelo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s