ભેળસેળ

અમદાવાદમાં અત્યારે ભેળસેળની મોસમ ચાલે છે. રોજ ક્યાંક ને ક્યાંક ઘી, તેલમાં ભેળસેળ કરવાના મોટા કારખાના પકડાય છે. અત્યાર સુધીમાં કેટલુય ભેળસેળવાળું ઘી ને તેલ અમદાવાદીઓએ  પેટમાં પધરાવી દીધું હશે. થોડા દિવસો સુધી આવી પકડા પકડીની રમત ચાલશે પછી બધું  ઠરીને ઠામ. (હજી સુધી અમદાવાદનું આરોગ્ય ખાતું મેદાનમાં નથી આવ્યું.કદાચ “કંઈક” શરમ અડતી હશે )
ખરેખર દરેક જગ્યાએ ગુજરાતે વિકાસ કર્યો છે તે દેખાઈ આવે છે . ખાવા “પીવા” ની બાબતમાં પણ.
ભેળવે ગુજરાત…..!!!
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s