શેખચલ્લીના તુક્કા

એસ.ટી.ડી. પી. સી. ઓ. માટે  પોલીસ કમિશ્નરશ્રીના જાહેર નામાના તુક્કા
– સીસી કેમેરો મૂકવો પડશે
( કેટલાનો આવે ? તેની સામે આવક કેટલી ?)

– કેમેરાનું ૩૦ દિવસનું રેકોર્ડિંગ રાખવું પડશે.

( રેકોર્ડીંગ માટે પૈસા ખર્ચી ને વ્યવસ્થા કરવાની )

– કોણે ફોન કર્યો તેની વિગતો સાથેનું રજીસ્ટર નિભાવવું પડશે

( દુકાનદાર બીજો ધંધો મુકીને એક રૂપિયાના કોલ માટે રજીસ્ટરમાં લખવા બેસશે )

– ફોન કરનાર પાસે ફોટો સાથેની ઓળખનો પુરાવો લેવો પડશે

( ફોન કરનારે ફોટો કોપી ખિસ્સામાં રાખવી પડશે )

– ફોન કરનારનો મોબાઈલ નંબર પણ નોંધવો પડશે

( ફોન કરનાર પાસે મોબાઈલ હોય તો ડબલામાં થોડો ફોન કરવા જવાનો હતો)
છેલ્લે ધમકી >> આ જાહેરનામાનો અમલ નહીં કરાય તો, તેવા પીસીઓ વાળા સામે કલમ ૧૮૮ પ્રમાણે ફોજદારી પગલાં ભરવામાં આવશે. જેની સંપૂર્ણ જવાબદારી પીસીઓધારકની રહેશે.!!!
( આનાકરતા સીધું કહી દ્યો ને કે ચાલો બધા પી.સી.ઓ. બંધ કરી દ્યો….!!! એટલે કોઈ ફોનજ ના કરે )

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s