હાર જીત

ઉત્તર પ્રદેશમાં સાયકલ સામે પંજો ચુંટણી હારી ગયા પછી તેની દાઝ પ્રણવ દા એ સાયકલના ભાવ વધારીને કાઢી ( મેડમના કહેવાથી )
સાયકલ ફેરવવા જેવડો બાબો હવે  સાયકલથી પણ બીવા માંડ્યો છે.
ધારણા મુજબ બઝેટ નક્કામું રહ્યું.
ચાલુ બઝેટે સચિને સદી ફટકારીને લોકોને ખુશ કરી દીધા.
આદત મુજબ અમુક ચેનલવાળાને સચિનનું શતક  માફક આવ્યું નહિ પણ શતકને  લીધે મેચ હાર્યા તેથી અપચો થઇ ગયો.
ફરી પાછી ભારત રત્ન સચિનને મળવોજ જોઈએ તેવી માંગણી ચાલુ થઇ ગઈ છે. ( દેશનું નામ બોળે તેવા રાજકારણીઓને અપાય પણ દેશનું નામ રોશન કરે તેને નહિ …!!! )
બોમ્બ ધડાકાનો  જેના પર આરોપ છે તેવો સાબરમતી જેલમાં બેઠેલો આરોપી હવે દિલ્હી કોર્પોરેશનની ચુંટણી લડવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.
આવી બધી બાબતોમાં ભારત હંમેશા મહાન છે.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s