ઓ..હો હો હો

દુનિયા જેને માત્ર હાસ્ય કલાકાર ગણે છે તે લેખક કમ કલાકાર કે  જેની હાજરી જ માત્ર હાસ્ય ઉત્પન્ન કરાવે તેવા ગુજરાતી ફિલ્મના હાસ્ય કલાકાર આ દુનિયા છોડી ગયા. ગુજરાતી ફિલ્મમાં રમેશ મહેતાનો કોઈ પર્યાય હતો નહિ અને કોઈ બીજો થવાનો પણ નથી., ગુજરાતી ફિલ્મમાં  હાસ્ય કલાકાર એટલે માત્ર ને માત્ર રમેશ મહેતા, ગુજરાતી ફિલ્મ રમેશ મહેતા વગર અધુરી ગણાતી. આવા કલાકાર ને શ્રદ્ધાંજલિ….

Advertisements

બાબાના આશીર્વાદ

બાબા નો જય હો,

બાબા : આશીર્વાદ, બોલો કોઈ  તકલીફ છે ?

હા બાબા મોટી તકલીફ ઉભી થઇ છે. મારો બ્લોગ ઘણો મોટો થઇ ગયો છે પણ કોઈ વાંચતું નથી.

બાબા : તમે તો દુનિયાભરની પંચાત કરતા ફરો છો છતાં કોઈ વાંચતું નથી ? તમે કદી બીજાના બ્લોગ પર જઈ ને  કોમેન્ટ્સ લખીને તમારા બ્લોગ ની લિન્ક મુકતા નથી  એટલેજ કૃપા રોકાયેલી છે. 
આવતી કાલથી બીજાના બ્લોગ પર જઈને કોમેન્ટ્સ લખો અને સાથે તમારી લિન્ક પણ મુકો. અને રોજ સવારે ગરીબ વાચકોને તમારા બ્લોગની લિન્ક ન્યુઝ  પેપર સાથે  ચોપાનીયા સ્વરૂપે વહેચો કૃપા 
આવવાની શરુ થઇ જશે. અને હા રોજ સવાર સાંજ મારા બ્લોગનું અપડેટ્સ વાંચતા રહેજો.
જય હો બાબાનો…!!!
બાબા : આશીર્વાદ