બાબાના આશીર્વાદ

બાબા નો જય હો,

બાબા : આશીર્વાદ, બોલો કોઈ  તકલીફ છે ?

હા બાબા મોટી તકલીફ ઉભી થઇ છે. મારો બ્લોગ ઘણો મોટો થઇ ગયો છે પણ કોઈ વાંચતું નથી.

બાબા : તમે તો દુનિયાભરની પંચાત કરતા ફરો છો છતાં કોઈ વાંચતું નથી ? તમે કદી બીજાના બ્લોગ પર જઈ ને  કોમેન્ટ્સ લખીને તમારા બ્લોગ ની લિન્ક મુકતા નથી  એટલેજ કૃપા રોકાયેલી છે. 
આવતી કાલથી બીજાના બ્લોગ પર જઈને કોમેન્ટ્સ લખો અને સાથે તમારી લિન્ક પણ મુકો. અને રોજ સવારે ગરીબ વાચકોને તમારા બ્લોગની લિન્ક ન્યુઝ  પેપર સાથે  ચોપાનીયા સ્વરૂપે વહેચો કૃપા 
આવવાની શરુ થઇ જશે. અને હા રોજ સવાર સાંજ મારા બ્લોગનું અપડેટ્સ વાંચતા રહેજો.
જય હો બાબાનો…!!!
બાબા : આશીર્વાદ
Advertisements

One comment on “બાબાના આશીર્વાદ

  1. લો આ બાબાની કૃપા થઈ ગઈ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s